Kỹ năng thoát hiểm khi cháy, khói độc chung cư cao tầng