Mẹ bảo chưa cần

11/27/2015 7:03:54 PM

Chuyện cười: Mẹ bảo chưa cần!

Mẹ mày bảo chưa cần


- Bố ơi, ngày xưa khi cầu hôn mẹ, bố có quỳ xuống không?
- Không!
- Vì hồi trẻ bố dũng cảm hơn bây giờ ạ?
- Không, vì mẹ mày bảo chưa cần, khi nào có lỗi thì mới phải quỳ!

Các bài viết liên quan