Không thích phải noi gương con rể

11/27/2015 7:07:59 PM

Chuyện cười: Không thích phải noi gương con rể

Không thích phải noi gương con rể


Chàng trai hậm hực:
- Vì sao ông không muốn gả con gái cho tôi? Tôi không cờ bạc, rượu chè,
hút sách...
- Anh tuyệt vời kệ anh, tôi không muốn rồi người ta lại lấy anh ra làm gương
cho tôi noi theo, mệt lắm!

Các bài viết liên quan