Mức lương công chức cao cấp Pháp cao hơn cả lương Tổng thống

1/22/2018 8:18:59 AM

Theo báo Người quan sát của Pháp mức lương khổng lồ của các công chức cao cấp với hơn 600 người có mức lương cao hơn cả mức lương của Tổng thống Pháp từng được ấn định mức 150.000 EUR/năm.

Theo báo Người quan sát của Pháp mức lương khổng lồ của các công chức cao cấp với hơn 600 người có mức lương cao hơn cả mức lương của Tổng thống Pháp từng được ấn định mức 150.000 EUR/năm.

Ảnh minh họa

Quyển biên khảo "Những kẻ bất khả xâm phạm trong guồng máy Nhà nước" của Vincent Jauvert trong đó đề cập đến những vấn đề liên quan đến giới công chức cao cấp hay những công chức cao cấp có mức lương cao hơn cả Tổng thống Pháp.

Phóng viên của tuần báo Người Quan sát cũng tiết lộ mức lương khổng lồ của các công chức cao cấp, với hơn 600 người có mức lương cao hơn cả mức lương của Tổng thống Pháp, từng được ấn định từ thời Tổng thống François Hollande là 150.000 EUR/năm.

Theo số liệu của năm 2012, có 600 người kiếm được hơn khoản tiền nói trên, đứng đầu là các công chức Bộ Ngoại giao với 300 người.

Năm 2015, riêng Bộ Kinh tế - Tài chính cũng đã có 150 người được nhận các khoản lương cao ngất ngưởng.

Suckhoecuocsong.com.vn (Nguồn VTV)

Các bài viết liên quan
Các bài viết khác