Thực hiện kỹ thuật nhảy xa chính xác nhất

8/10/2018 4:56:08 PM

Kỹ thuật được áp dụng rộng rãi nhất trong cả quá trình luyện tập cũng như thi đấu của bộ môn nhảy xa. 

Kỹ thuật được áp dụng rộng rãi nhất trong cả quá trình luyện tập cũng như thi đấu của bộ môn nhảy xa. 

Chạy đà và chuẩn bị dậm nhảy:

Phương pháp đo đà:

Đứng tại vị trí của ván dậm nhảy đo ngược lại đường đà, cứ 2 bước đi  bình thường sẽ ứng với một bước chạy đà, đo tới 1 cự ly thích hợp rồi đánh dấu lại vị trí.

Thông thường cự ly đà dành cho vận động viên nữ từ 30-35m, động viên nam 40-45m. Hãy nhớ cự ly đà phải phù hợp với mức độ thể lực của người thực hiện nhảy xa.

Kỹ thuật chạy đà: Xuất phát tại vị trí điểm xuất phát đã đánh dấu khoảng cách, tiến hành đi bộ tới điểm đã đánh dấu rồi tiến hành chạy đà.

Vận động viên phải chạy đà với vận tốc tăng nhanh dần thực hiện như chạy cự