Quy định về đường bơi, tính giờ trong luật thi đấu bơi

8/2/2018 5:03:58 PM

 Trong tất cả các nội dung thi, khi quay vòng VĐV phải chạm hợp lệ vào thành bể bơi. Động tác quay vòng phải được thực hiện từ thành bể không được bước hoặc đạp từ đáy bể bơi.

Quy định về đường bơi:

+ VĐV phải bơi một mình vượt qua toàn bộ đoạn đường bơi mới được coi là đã bơi hết cự ly thi đấu.

+ VĐV phải về đích trên cùng đường bơi mà mình đã xuất phát.

+ Trong tất cả các nội dung thi, khi quay vòng VĐV phải chạm hợp lệ vào thành bể bơi. Động tác quay vòng phải được thực hiện từ thành bể không được bước hoặc đạp từ đáy bể bơi.

+ VĐV đứng xuống đáy bể bơi trong khi thi bơi tự do hoặc trong đoạn bơi tự do của nội dung bơi hỗn hợp sẽ không bị loại nhưng không được bước đi dưới đáy bể.

+ Không được phép bám và kéo dây phao bơi.

+ VĐV gây trở ngại cho VĐV khác bằng cách bơi sang đường bơi khác hoặc bằng hành vi cản trở khác sẽ bị loại. Nếu đó là lỗi cố ý thì Trọng tài điều hành phải báo sự việc đó cho Liên đoàn thành viên đăng cai tổ chức cuộc thi và Liên đoàn thành viên của VĐV vi phạm.

+ Không VĐV nào được phép sử dụng hoặc mang bất kỳ dụng cụ nào có thể hỗ trợ cho tốc độ, độ nổi hoặc sức bền trong lúc thi đấu (như áo nổi, bao tay, màng bơi, chân vịt…). Có thể đeo kính bơi.

+ VĐV nào không đăng ký tham gia đợt bơi mà nhảy xuống bể bơi trong lúc đang diễn ra cuộc thi đấu, trước khi tất cả các VĐV hoàn thành cự li thì sẽ bị loại khỏi lần bơi sắp tới có trong chương trình cuộc thi.

Mỗi đội bơi tiếp sức phải có bốn VĐV

+ Trong cự ly tiếp sức, đội nào có VĐV xuất phát trước khi VĐV ở dưới nước về đích thì đội đó sẽ bị loại.

+ Một đội tiếp sức sẽ bị loại nếu một thành viên của đội hoặc một thành viên của đội không tham dự thi đấu ở nội dung đó nhảy xuống nước khi cuộc thi đấu đang tiến hành, trước khi tất cả VĐV của các đội chưa kết thúc cự li thi đấu

+ Các thành viên của đội tiếp sức và trình tự thi đấu của họ phải được đăng kỹ trước cuộc thi. Mỗi thành viên của đội tiếp sức chỉ được bơi một lần trong một nội dung. Thành phần của đội tiếp sức có thể được thay đổi trong khoảng giữa thi đấu loại và thi chung kết với điều kiện là chỉ được thay đổi trong số danh sách VĐV mà Liên đoàn thành viên đã đăng ký chính thức cho nội dung này. Bơi sai thứ tự danh sách VĐV đã đăng ký thì sẽ bị loại. Chỉ được thay thế VĐV trong trường hợp khẩn cấp có chứng nhận của bác sỹ.

+ Các VĐV đã về đích hoặc hoàn thành đoạn cự li của mình trong bơi tiếp sức phải nhanh chóng rời khỏi bể bơi, không gây trở ngại cho các VĐV khác còn chưa kết thúc thi đấu. Nếu không, VĐV mắc lỗi hoặc đội tiếp sức của VĐV này sẽ bị loại.

+ Nếu có sự vi phạm gây tác hại đến thành tích của một VĐV thì Trọng tài điều hành có quyền cho phép VĐV này thi đấu ở đợt bơi tiếp sau đó hoặc nếu vi phạm xẩy ra ở chung kết hoặc trong đợt bơi loại cuối cùng thì có thể cho VĐV này bơi lại.

+ Không cho phép sử dụng vật dẫn tốc độ, cũng như các thiết bị và cách thức có tác dụng dẫn tốc độ bơi.

Tính giờ trong thi đấu bơi

+ Việc điều hành thiết bị bấm giờ tự động phải có sự giám sát của các trọng tài được chỉ định. Thời gian mà các thiết bị đó ghi sẽ được sử dụng để xác định người về nhất, tất cả thứ hạng và thời gian ứng với mỗi đường bơi. Các thứ hạng và thời gian được xác định đó sẽ có giá trị cao hơn những quyết định của các trọng tài và từng trọng tài bấm giờ. Trong trường hợp thiết bị tự động bị hư hỏng, hoặc có bằng chứng rõ ràng về sự hỏng hóc của thiết bị hoặc VĐV đã không tác động cho thiết bị hoạt động được thì quyết định của trọng tài đích và trọng tài bấm giờ sẽ được coi là chính thức (xem điều 13.3)

+ Khi có sử dụng thiết bị tự động thì thành tích sẽ chỉ được ghi đến 1/100 giây. Khi có thể bấm giờ được 1/1000 giây thì con số thứ ba không cần ghi hoặc sử dụng để xác định thời gian hoặc thứ hạng. Trong trường hợp thời gian bằng nhau thì tất cả các VĐV có thời gian ghi được như nhau đến 1/100 giây sẽ được xếp ở cùng một thứ hạng. Thời gian trên bảng số điện tử chỉ thể hiện đến 1/100 giây.

+ Mọi dụng cụ đo thời gian do trọng tài bấm tay đều được coi là đồng hồ. Thời gian đo bằng cách thủ công đó phải do ba trọng tài bấm giờ được chỉ định hoặc được Liên đoàn của nước liên quan tán thành. Tất cả đồng hồ bấm giờ đều phải được chứng nhận là chính xác phù hợp với yêu cầu của cơ quan liên quan. Bấm giờ tay sẽ ghi tới 1/100 giây. Nơi nào không sử dụng thiết bị tính giờ tự động, thời gian ghi được bằng đồng hồ bấm tay sẽ được xác định như sau:

+ Nếu hai trong ba đồng hồ ghi được một thời gian như nhau và đồng hồ thứ ba không giống như vậy, thì hai thời gian giống nhau đó sẽ là thời gian chính thức.

+ Nếu cả ba đồng hồ đều khác nhau, thì đồng hồ ghi được thời gian ở giữa sẽ là thời gian chính thức.

+ Nếu chỉ có hai đồng hồ bấm giờ thì thành tích chính thức sẽ được tính bằng trung bình cộng của hai đồng hồ.

+ Nếu một VĐV bị loại trong hoặc sau cuộc thi, thì việc loại đó phải được ghi vào bảng kết quả thi đấu chính thức, nhưng không phải ghi hoặc công bố thời gian hoặc thứ hạng.

+ Trong trường hợp bơi tiếp sức bị loại, thì thời gian các đoạn bơi hợp lệ trước khi phạm quy của lần bơi tiếp sức bị loại đó sẽ được ghi vào bảng kết quả thi đấu chính thức.

+ Thành tích tất cả các đoạn 50 mét và 100 mét của người bơi đầu tiên trong từng nội dung tiếp sức đều được ghi lại và công bố trong bảng kết quả chính thức.

Suckhoecuocsong.com.vn (TH)

Các bài viết khác