Quy định về các môn thi phối hợp và kích thước các đường chạy

8/9/2017 9:26:21 AM

Theo quy định, tất cả các cuộc thi đấu điền kinh quốc tế phải được tổ chức theo các điều luật của IAAF gồm các môn thi đấu phối hợp, yêu cầu về sân bãi, đường chạy...

Theo quy định, tất cả các cuộc thi đấu điền kinh quốc tế phải được tổ chức theo các điều luật của IAAF gồm các môn thi đấu phối hợp, yêu cầu về sân bãi, đường chạy...

Kích thước các đường chạy

Độ dài của một vòng chạy tiêu chuẩn phải là 400m bao gồm 2 đường thẳng song song và 2 đường vòng có bán kính bằng nhau.

Trường hợp là một vòng phủ cỏ, phía trong của vòng phải được viền bởi một gờ làm từ vật liệu phù hợp, có độ cao khoảng 5cm và rộng tối thiểu 5 cm.

Đối với vòng phủ cỏ không có gờ, cạnh bên trong phải được đánh dấu bằng vạch rộng 5cm và cũng phải cắm cờ cách nhau 5m. Các cờ phải được bố trí trên vạch sao cho có thể cản bất cứ vận động viên nào chạy lên vạch và chúng phải được đặt nghiêng 60 độ so với mặt đất, đầu cờ hướng vào phía trong. Cờ có kích thước 25cmx20cm được treo trên cột cao 45cm là phù hợp nhất.

Trong tất cả các cuộc đua tới và  dưới 400m, mỗi vận động viên sẽ phải có một ô chạy riêng độ rộng tối thiểu 1.22m±0,01m được đánh dấu bằng các vạch rộng 5cm. Tất cả các ô chạy phải có độ rộng bằng nhau.

Các môn thi phối hợp trong điền kinh

Các môn thi phối hợp trong điền kinh bao gồm đi bộ, chạy, nhảy, ném đẩy và nhiều môn phối hợp khác.

Những năm gần đây chạy, đi bộ các cự li dài, nhảy 3 bước, nhảy sào và ném tạ mới được đưa vào thi đấu của nữ và tổ hợp thành 7 môn phối hợp thay vì 5 môn trước đây gồm: 100m rào; Nhảy cao; Đẩy tạ; 200m; Nhảy xa; Ném lao và 800m.

10 môn phối hợp của nam gồm: 100m; Nhảy xa; Đẩy tạ; Nhảy cao; 400m; 110m rào; Ném đĩa;  Nhảy sào; Ném lao và 1500m.

Suckhoecuocsong.com.vn sưu tầm

Các bài viết khác