Chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật chạy cự ly ngắn

8/9/2018 4:16:57 PM

Chạy cự ly ngắn trong điền kinh hay còn được gọi là chạy nước rút. Chạy cự ly ngắn là môn thể thao tốc độ cơ bản trong điền kinh. Kỹ thuật chạy cự ly ngắn gồm 4 giai đoạn chính: xuất phá