Thần Thổ Công là ai, ý nghĩa của việc thờ vị thần này

2/23/2016 1:36:25 PM

Thổ Công là vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định sự hoạ phúc cho mọi gia đình, thường được gọi là Đệ nhất gia chi chù. Nhờ có vị thần này nên các hồn ma quỷ không xâm nhập được vào nhà để quấy nhiễu gia đình.

Ý nghĩa của việc thờ Thổ Công

Thổ Công là vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định sự hoạ phúc cho mọi gia đình, thường được gọi là Đệ nhất gia chi chù. Nhờ có vị thần này nên các hồn ma quỷ không xâm nhập được vào nhà để quấy nhiễu gia đình.

Bàn thờ Thổ công không chỉ thờ một vị, mà thờ ba vị thần với ba danh hiệu khác nhau. Trong bài vị người ta để danh hiệu của cả ba vị thần này, mỗi vị trông coi một việc khác nhau:

Thổ Công: trồng coi việc bếp núc.

Thổ Địa: trông coi việc nhà.

Thổ Kỳ: trông nom việc chợ búa cho phụ nữ, hoặc việc sinh sản các việc ở vườn đất.

Bài vị của ba thần được lập chung và viết như sau:

Bản gia Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn thần,

Bản gia Ngũ phương Ngũ thổ Phúc đức chính thần.

Mỗi gia đình có riêng một Thổ công. Hàng năm các Thổ công này được thay thế vào ngày 23 tháng chạp (gọi là trời). Vào ngày này, gia đình sửa lễ cúng ong Công, rồi đốt bài vị cũ, thay bài vị mới

Mũ thổ công

Mũ Thổ Công là một cỗ gồm ba chiếc: 1 mũ đàn bà và 2 mũ đàn ông. Mũ đàn ông có hai cánh chuồn vút lên, mũ đàn bà không có hai cánh chuồn. Nếu thờ 3 chiếc là thờ đủ mũ cho ba vị thần, còn nếu thờ một mũ thì đó là mũ 11 Thổ Công.

Mũ được làm bằng giấy, mũ thường đi kèm với một 1 chiếc áo và một đôi hia. Dưới mũ đặt 100 thoi vàng giấy.

Mũ, áo, hia mỗi năm một màu, hợp với ngũ hành: Kim- Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ (trắng - xanh - đen - đỏ - vàng) mỗi năm có một hành riêng, mỗi hành có một màu nhất định.

Năm có hành Kim: cúng mũ màu trắng.

Năm có hành Mộc: cúng mũ màu xanh.

Năm có hành Thuỷ: cúng mũ màu đen.

Năm có hành Hoả: cúng mũ màu đỏ.

Năm có hành Thổ: cúng mũ màu vàng.

Cũng như bài vị Thổ Công, hàng năm mũ cũng được đem hoá vào ngày tết Táo quân và được thay cỗ mũ khác để thờ cho đến tết Táo quân năm sau.

Lễ cúng thổ công

Cúng vào ngày giỗ Tết, Sóc Vọng. Có thể cúng chay hoặc mặn.

Trong ngày Sóc; Vọng, ngày mồng Một, ngày Rằm, các gia đình thường cúng chay; đồ lễ gồm: giấy vàng, bạc, trầu, nước, hoa quả. Tuy vậy, cũng có gia đình cúng mặn có thêm các đồ: rượu, xôi, gà, chân giò...

Những khi làm lễ cúng Gia tiên, bao giờ cũng cúng Thổ Công trước. Khấn cầu sự phù hộ của Thổ Công cũng giống như khấn Gia tiên. Mặc dù gọi là cúng Thổ Công, nhưng khi cúng phải khấn đủ các Thần linh ghi trong bài vị.

Tết Thổ công

Thổ Công là vị thần có nhiệm vụ ghi chép mọi việc tốt xấu xảy ra trong mỗi gia đình. Lễ cúng Thổ Công quan trọng nhất là ngày tết Táo quân vào ngày 23 tháng Chạp, còn gọi là tết ông Công).

Trong ngày lễ này, sau khi cúng xong, Thổ Công lên chầu Thượng Đế để báo cáo những điều tai nghe, mắt thấy ở trần thế mà mình đã ghi chép được. Còn các gia đình sẽ hoá vàng, mũ, áo, hia của năm trước đổ tro ra sông và phóng sinh con cá chép để cho ông cưỡi lên trời, (quan niệm dân gian cho rằng: cá chép sau khi được phóng sinh sẽ hoá thành rồng để cho ông Táo cưỡi).

Văn khấn Thổ Công

Văn khấn Thổ Công sau đây được dùng cho cả năm, tuỳ theo cúng vào lúc nào mà thay đổi ngày tháng cho phù hợp.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thô chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngủ thổ, Phúc đức chính Thần.

Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

Tín chủ là………………………   

Ngụ tại…………………..

Hôm nay là ngày.... tháng.... năm…..

Tín chủ con thành tâm sắm sửa hương, hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả, bầy ra trước án. Đốt nén hương thơm kính mời: ngài Bản gia Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Đia Long Mạch Tôn thần, ngài Bản gia Ngủ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tất lành, gia đạo hưng long thịnh vương, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phât!

Nam mô a di Đà Phật!

Thần Thổ Công là ai, ý nghĩa của việc thờ vị thần này

Suckhoecuocsong.com.vn

Các bài viết liên quan