Bài văn khấn Thổ Công, các thần linh trong ngày giỗ đầu

2/23/2016 2:56:52 PM

Bài văn khấn Thổ Công, các vị thần linh trong ngày giỗ đầu.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản gia Táo Quân, ngài Bản gia Thổ công, Long Mạch, Thần Tài.

Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

Hôm nay là ngày…..tháng……năm…..   

Tín chủ (chúng) con là:……….

Ngụ tại:……………………..                                 

Nhân ngày mai là ngày Giỗ Đầu của………………….

Chúng con cùng toàn thê gia qùyến tuân theo nghi lễ, sắm sửa hương hoa lễ vật kính dăng lên trước án toạ Tôn thần cùng chư vị uy linh, kính cẩn tâu trình.

Kính cáo Bản gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh, cúi xin chứng minh, phù hộ cho toàn gừi chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.

Kính thỉnh các Tiên linh, Gia tiên chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn Thổ Công, các thần linh trong ngày giỗ đầu

Suckhoecuocsong.com.vn