Sự khác nhau giữa trẻ con và người lớn

10/27/2018 2:53:26 PM

Con người hay vạn vạn vật trên thế giới này đều cần có qua trình sinh trưởng và phát triển phải không các bạn. Đôi lúc, nhìn lại những đứa trẻ chơi đùa ta thường mỉm cười rằng ngày xưa ta cũng đã từng như vậy. Những nụ cười luôn thường trực.

Con người hay vạn vạn vật trên thế giới này đều cần có qua trình sinh trưởng và phát triển phải không các bạn. Đôi lúc, nhìn lại những đứa trẻ chơi đùa ta thường mỉm cười rằng ngày xưa ta cũng đã