Vì sao hai nhãn cầu lúc nào cũng hoạt động?

11/3/2018 1:54:08 PM

Nếu như có người hỏi cơ quan nào trên cơ thể con người phối hợp cùng làm việc tốt nhất thì ta có thể trả lời một cách khẳng định rằng đó là hai nhãn cầu. Sự phối hợp ăn ý và hài hòa mật thiết giữa chúng thật tuyệt vời.

Nếu như có người hỏi cơ quan nào trên cơ thể con người phối hợp cùng làm việc tốt nhất thì ta có thể trả lời một cách khẳng định rằng đó là hai nhãn cầu. Sự phối hợp ăn ý và hài hòa mật thiết giữa chúng thật tuyệt vời. Không thể có cái quay ngược, cái quay xuôi, cái quay lên, xuống. Điều gì khiến chúng làm việc đồng thời và thống nhất như vậy?

Vỗn dĩ trên mỗi nhãn cầu đều có 6 cơ giống như những sợi dây chun có tên là cơ ngoài nhãn cầu. Mỗi cơ có chức năng và tên gọi riêng. Cơ trên cùng gọi là cơ thẳng trong, cơ dưới cùng là cơ thẳng ngoài, phía trên còn có một sợi cơ chéo gọi là cơ chéo trên, phía dưới cũng có một sợi cơ gọi là cơ chéo dưới,... Chúng chịu sự chỉ huy não. Giả