Hệ thần kinh của chó hoạt động như thế nào?

5/11/2016 8:29:50 AM

Bộ máy thần kinh của chó gồm 2 hệ: hệ não tủy và hệ thực vật.

Cấu tạo bộ não của chó

Bộ máy thần kinh của chó gồm 2 hệ: hệ não tủy và hệ thực vật.

Hệ não tủy: Gồm hai phần, phần trung ương và ngoại vi.

Não bộ gồm có: Hành tủy, tiểu não và đại não.

Đại não: Gồm có não trước, não giữa và não trung gian

Não trước: Có 2 bán cầu trái và phải được phân chia bởi hai rãnh sau, trên bề mặt có nhiều nếp nhăn, nhiều rãnh có độ sâu khác nhau.

Chức năng của các bán cầu não

Vỏ bán cầu đại não:

Thực hiện nhiều chức năng quan trọng đối với sự sống của cơ thể, mọi sự hoạt động của cơ thể đều chịu sự điều khiển của vỏ não, tại vỏ não hình thành các phản xạ có điều kiện v&agrav