Sự khác biệt giữa người giỏi và người không giỏi

1/26/2018 8:31:45 AM

Người giỏi đi trễ nhưng sẵn sàng giải quyết và hoàn thành thành công việc xuất sắc trước deadline. Người không giỏi đi đúng giời nhưng lãng công.

Người giỏi đi trễ nhưng sẵn sàng giải quyết và hoàn thành thành công việc xuất sắc trước deadline. Người không giỏi đi đúng giời nhưng lãng công.

Người giỏi biết học hỏi từ thành công của người khác. Người không giỏi tìm cách phủ nhận mọi thành công của người khác.

Người giỏi biến việc lớn thành việc nhỏ. Người không giỏi phổi phồng việc nhỏ thành việc lớn.

Người giỏi đề cao sự sáng tạo. Người không giỏi đề cao sự làm lụng

Người giỏi sẵn sàng dùng người giỏi hơn mình. Người không giỏi muốn dùng người dở hơn mình và trù dập.

Người giỏi có vẻ biết rất ít nhưng biết chắc. Người không giỏi cái gì cũng có vẻ biết.

Người giỏi nói ra ý của mình, Người không giỏi nói ý của lãnh đạo hoặc mượn lãnh đạo để nói ý của mình.

Người giỏi trung thực, trung dung. Người không giỏi nịnh nọt, xu thời

Người giỏi hòa nhã với nhân viên, đồng nghiệp và đối tác. Người không giỏi không tin tưởng và tàn nhẫn trong mọi quan hệ.

Người giỏi im lặng hoặc bình thản đối thoại. Người không giỏi chì chiết và nguyền rủa.

Người giỏi biết khen thưởng và động viên người khác. Người không giỏi chỉ soi thấy lỗi và liên tục cướp công.

Người giỏi giao việc và tn tưởng. Người không giỏi để ý, rình mò nhưng không có phát kiến.

Người giỏi quản lý trên thành quả. Người không giỏi điểm danh có mặt là đủ

Suckhoecuocsong.com.vn (Theo Kenh14)