Tập luyện, kỹ năng

Tư thế để có cú chipping hoàn hảo

Tư thế để có cú chipping hoàn hảo

Có nhiều nhiều cách khác để thực hiện một cú đánh ngắn nữa
Những động tác chuẩn để thực hiện cú chip shot hoàn hảo

Những động tác chuẩn để thực hiện cú chip shot hoàn hảo

Để thực hiện thành công những cú chip shot từ bên ngoài green đòi hỏi người chơi phải hiểu vài nguyên tắc cơ bản.
Booking.com