Chức năng, quyền hạn của trọng tài trong khi thi đấu tennis

8/6/2018 9:55:50 AM

Trong các trận thi đấu tennis trọng tài có chức năng thực thi luật thi đấu tennis để điều kiển trận đấu đã được giao. Các quyết định của trọng tài chính là quyết định cuối cùng.

Trong các trận thi đấu tennis trọng tài có chức năng thực thi luật thi đấu tennis để điều kiển trận đấu đã được giao. Các quyết định của trọng tài chính là quyết định cuối cùng. Nhưng nếu như trong trận thi đấu có chỉ định giám sát thì người giám sát có quyền xem xét quyết định của trọng tài đối với một vấn đề về luật. Khi đó, quyết định của giám sát là quyết định cuối cùng.

Trong các trận thi đấu tennis có sự trợ giúp của trọng tài biên, trọng tài lưới, trọng tài lỗi chân cho trọng tài chính. Những quyết định của trọng tài này sẽ là quyết định cuối cùng về mặt sự kiện, trừ khi nếu theo ý kiến của trọng tài chính lỗi đã rõ ràng, trọng tài có quyền thay đổi quyết định của các trọng tài trợ giúp đó hoặc ra lệnh đánh lại.

Khi trọng tài trợ giúp không thể quyết định về phần việc của mình phải báo cáo ngay để trọng tài chính quyết định. Khi trọng tài chính không quyết định được một diễn biến có tính chất không rõ ràng thì có thể cho đánh lại.

Trong các trận đấu đồng đội, Davis Cup sẽ có giám sát trên sân mọi quyết định của trọng tài định có thể được thay đổi bởi người giám sát, người này còn được phép chỉ thị cho trọng tài ra lệnh đánh lại.

Người giám sát theo sự suy xét của mình có quyền cho hoãn trận đấu nếu thấy trời tối, do điều kiện của mặt sân hoặc do thời tiết. Trong trường hợp hoãn trận đấu, tất cả kết quả trước đó vẫn được coi là thoả đáng trừ khi cả giám sát và đấu thủ đều nhất trí chấp nhận thay đổi.

Một số tình huống trọng tài sẽ gặp trong khi thi đấu tennis:

Thứ nhất: Trọng tài biên có thể sửa lời hô của mình vì thấy là sai, khi trọng tài chính đã quyết định điểm không? 

Trả lời: Trọng tài biên được sửa lời hô của mình rồi hô lại miễn là phải kịp thời.

Thứ 2: Trọng tài cho đánh lại nhưng đấu thủ đòi không đánh lại điểm đó. Vấn đề này có thể giao cho giám sát quyết định không?

Trả lời: Đối với tình huống này giám sát có quyền quyết định. Bởi vì trong luật tennis vấn đề liên quan đến việc áp dụng những hành động đặc thù và trước hết phải do trọng tài quyết định. Tuy nhiên nếu trọng tài chính nắm không chắc hoặc nếu đấu thủ khẩn cầu về sự quyết định, người giám sát sẽ ra quyết định và quyết định này sẽ là quyết định cuối cùng.

Thứ 3: Một trọng tài đường biên hô bóng ngoài nhưng đấu thủ nói là bóng tốt. Người giám sát có can thiệp không?

Trả lời: Việc trọng tài đường biên hô bóng ngoài nhưng đấu thủ nói là bóng tốt người giám sát không có quyền can thiệp. Đây là vấn đề thuộc khía cạnh chuyên môn của sự việc thực tế, tức là một kết luận có liên quan đến thực tế xảy ra trong một sự kiện đặc thù và quyết định của người có chức trách trên sân là quyết định cuối cùng.

Thứ 4:  Đấu thủ khiếu nại quả bóng đánh tốt mà trọng tài biên hô ngoài. Trọng tài chính có phủ quyết không?

Trả lời: Khi đối thủ khiếu nại quả bóng đánh tốt mà trọng tài biên hô ngoài lúc này trọng tài chính không có quyền phủ quyết. Trọng tài chính không bao giờ phủ quyết như là kết quả của một kháng nghị hay một lời phản đối của đấu thủ.

Thứ 5:  Trọng tài chính có quyền phủ quyết trọng tài biên được không? Nếu theo ý kiến trọng tài chính rõ ràng là trọng tài biên đã nhầm lẫn trong quá trình diễn biến của đường bóng nhanh đó?

Trả lời: Trọng tài cính không có quyền phủ quyết trọng tài biên. Trừ khi theo ý kiến của trọng tài chính là đối phương bị cản trở. Mặt khác trọng tài chính chỉ có thể phủ quyết trọng tài biên nếu ông ta trực tiếp thấy sau khi lỗi đã xảy ra.

Thứ 6:  Trọng tài biên hô bóng ngoài. Trọng tài chính không thấy rõ nhưng lại nghĩ là bóng tốt. Trọng tài chính có phủ quyết không?

Trả lời: Khi thi đấu trọng tài biên hô bóng ngoài trọng tài chính không thấy rõ nhưng lại nghĩ là bóng tốt như vậy trọng tài chính không có quyền phủ quyết.Trọng tài chỉ có thể phủ quyết nếu ông ta suy xét tuyên bố đó là hoàn toàn không đúng với thực tế. Trọng tài chính có thể bác bỏ quyết định của trọng tài biên cho là bóng ngoài nếu ông có khả năng thấy được khoảng cách giữa bóng và vạch và có thể bác bỏ quả bóng mà trọng tài biên cho là ngoài hoặc lỗi nếu ông thấy bóng đó rơi trên vạch hoặc trong vạch.

Suckhoecuocsong.com.vn (TH)

Các bài viết khác